Udgivet af Hanne Bohr, søn d. 26. apr 2020, kl. 03:01

2. søndag efter påske 2020

Prædikenen kan høres her, hvis man hellere vil det: http://konfirmanderd4s.dk/lyd/den_gode_hyrde.mp3

der er også en lille meditation her: http://konfirmanderd4s.dk/lyd/hyrde_med.mp3http://konfirmanderd4s.dk/lyd/hyrde_med.mp3

Evangelisten Johannes skriver: Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem; det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen, i Salomos Søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det ligeud.« Jesus svarede dem: »Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og Faderen er ét.« Joh 10,22-30

2. søndag efter påske

Den gode hyrdes søndag.

Der er nogen, der passer på os.

Ja - der er.

Der er Gud, som er Faderen.

Der er Jesus Kristus, som er den gode hyrde.

Hold fast i det.

Hold fast i troen.

For mister vi den,

Hvor er vi så henne?

"At tro er at løfte sit blik til de evige stjerner

og håbe mod tvivl

og vide mod visdom

at skjult i de svimlende dybder

er der én der vogter og værner."

Det er Johannes Jørgensen efter hukommelsen.

Den gode hyrde vogter og værner.

Hans mennesker har betydning for ham, alle sammen og hver og en.

Han er med dem, går foran dem, går bag dem, leder dem, sørger for dem, tager sig af dem, læger deres sår, giver dem det daglige brød og den gode del, lader dem ligge i grønne enge og ved hvilens vande i stilhed og fred.

Han giver dem kræfter, når de har brug for det, og går med dem i livet, i de lyse gode dage og de mørke, og gennem farer og nød og smerte og dødens skygge.

De skal ikke være bange, og de skal ikke gribes af  rædsel og skræk..

Han giver dem liv, han giver dem overflod.

Han er godhed og troskab. 

Godhed og troskab følger dem alle steder, alle dage, så længe de lever. 

Også når livet ender og de går går bort fra denne verden, så fører han dem til fårenes dør, til Herrens hus, hvor de kan bo hvor de kan hvile, og hans fred er med dem i lange tider, i Guds evighed.

Den gode hyrde kender sine, han kalder os alle ved navn.

Der er en nær  forbundethed og en gensidig kærlighed mellem hyrden og de, som tror på ham.

Intet kan skille dem ad.

Hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. (Romerbrevet 8,38f)

Hold fast i det.

Hold fast i troen.

Tvivl og frygt kan gribe enhver.

Og det er en svær tid, hvor alle kan føle sig truet, og mange er sårbare og ensomme og har det vanskeligt og måske ligefrem ondt.

Livet er svært.

Nogen gange mere end andre gange.

Og for nogen mere end for andre.

Men ...

Livet er ikke alles kamp mod alle.

Det handler ikke om, at de stærkeste skal overleve.

Der er mere end det.

Der er kærlighed.

Der er Gud.

Der er Jesus Kristus,

som er vores frelse - ja

Og vores vejleder og vores forbillede i livet!

Lær af ham.

Hyrden.

Hyrdebilledet er så bibelsk.

I Biblen er de hyrder alle sammen - nej selvfølgelig ikke -

Men: Abel, Abraham, Isak, Jakob, Moses og kong David og flere med dem.

Det var også hyrder, der var de første til at hilse Jesusbarnet velkommen til verden.

Det er næsten som om, at Gud har særligt hjerte eller måske ligefrem særlig agtelse for hyrder.

Sådan er det langtfra blandt mennesker, de har andre værdier.

Mennesker ser ud til at have særligt hjerte og særlig agtelse for dem, som tager sig ud og sidder på pengekassen.

I juleevangeliet er hyrderne modsætningen til de hellige tre konger.

De er de enfoldige, de fattige, de ringeagtede,

men det er dem englen kommer til, de er de af Gud udvalgte, - 

og det er kongerne så også.

Konger er i øvrigt også en slags hyrder.

Hyrdebilledet er ikke taget ud af vores samfund og historie.

Men det er faktisk let at forstå og jeg tror ikke, det behøver så megen forklaring.

Hyrder har omsorg for og ansvar for.

Det er der mange mennesker, der har.

Hvor er det let i denne virus-kritiske tid at tænke på alle dem, der arbejder i sundhedssystemet og tager sig af de syge og sårbare og de hjælpeløse og de svage, de ældre og de handicappe, så som sygeplejere, sygehjælpere, læger og sosu assistenter, og ... jeg kender ikke alle stillings-betegnelser.

Men det er mennesker, som vi må vise stor agtelse og hengivenhed i denne tid ikke mindst men egentlig al tid.

Og hvad med lærere og pædagoger og børnepassere.

Hvad skulle vi dog gøre uden dem.

Og forældre!

Og på en måde er vi alle hyrder med ansvar for hinanden.

Og vi bør alle vise omsorg og hjælpsomhed og kærlighed og være mennesker med hinanden altså medmennesker.

Og gøre livet så godt vi kan - ikke bare for os selv - men for alle.

Det er Guds mening.

Hold fast i det, det hører med.

Det hører med i troen.

Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær. 

Tak at du holder os i dine hænder, og ingen er uden for din omsorg.

Vi lægger vores frygt og afmagt hos dig.

Tak for livet og kærligheden og for alle medmennesker.

Vær med din hjælp og styrke hos alle, og velsign særligt, de der hjælper andre og arbejder for at bringe os og verden godt igennem Corona-krisen.

Hold din beskærmende hånd over dem og alle mennesker.

Nåde, fred og velsignelse være med alle!

Fadervor,

du som er i himlene!

Helliget vorde dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed!

Amen.

Modtag Herrens velsignelse:

Herren velsigne dig og bevare dig!

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

Amen

Nu er alting så anderledes, kirken står tom og lukket.

Jeg er her, og I er der.

Det var en kort prædiken, det var med vilje.

Men de, som har mod på det, kan tage med på en lille fantasirejse eller billed-meditation eller, hvad skal vi kalde det?

Det er godt for sjælen.

Meditationen er kun lagt op i en lydfil.

Det dur ikke at læse sådan noget, det skal høres, og jeg har skilt den fra prædikenen, for det er alligevel noget andet.

Det er kun ganske kort.

Jeg slutter meditationen med at læse salme 23, og jeg har valgt at læse den i den gamle gamle oversættelse, altså den fra 1931.

Og afslutte med den aronitiske velsignelse endnu en gang.

Jeg har ikke lagt musik på meditationen. 

Beklager.

Inden I starter meditationen, så sæt eller læg jer godt til rette, så I kan slappe helt af.

Lad tankerne om alt muligt holde pause, der er ikke noget I behøver at tænke på de næste minutter.

Jeg anbefaler, at I ikke krydser arme eller ben.

Tag et par dybe indåndinger og luk øjnene.

Og slap af.

Det skal ikke gøres på nogen bestemt måde.

Bare slap af og start meditationen.

Den kan hentes her:  http://konfirmanderd4s.dk/lyd/hyrde_med.mp3

Prædiken kan hentes i mp3 her: http://konfirmanderd4s.dk/lyd/den_gode_hyrde.mp3


Kategorier Ukategoriseret