Udgivet af Hanne Bohr, søn d. 10. maj 2020, kl. 02:02

4. søndag efter Påske 2020:

Musik fra Bjæverskov kirke til dagen kan lyttes her:

Orgelkoral af Buxtehude: Om alle mine lemmer

748 - Nu vågne alle Guds fugle små

289 - Nu bede vi den Helligånd

dagens tekst og prædiken kan høres her

(Der er links til Youtube nederst på siden.)

Evangeliet skriver evangelisten Johannes:

Jesus sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig; han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne.« Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.« De svarede ham: »Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?« Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.« Joh 8,28-36

Den aller første menighed kaldte sig vejen, som Kristus også selv kalder sig vejen.

Vejen er det sted vi er.

Vi kunne også sige livet, for han som er vejen er også livet.

Og vi er alle på vej i livet fra tilblivelse til død, og med Kristus fra døden til livet.

Måske tror vi, at vi kender vejen, men det ses sjældent på vores spor gennem verden.

Og der er næppe nogen, der ikke har oplevet at finde sig selv det forkerte sted.

Simpelthen på vildveje i livet i stort eller småt.

Så vender vi om, eller det gør vi måske ikke en gang, men det ville være klogt at gøre det.

For at klamre sig til egne fejltagelser er både udmattende og håbløst.

Det behøver vi ikke mere.

Virkelig.

Tilbage til vejen.

Vejen, sandheden og livet.

-

Vejen sandheden og livet.

Dagens tekst handler om frihed.

Om frihed og sandhed.

Sandheden skal sætte jer fri.

Vi har netop fejret et frihedsjubilæum.

Befrielsen for 75 år siden, det bliver sent glemt.

Undertrykkelse og besættelse og vold og terror og alt det andet.

Danmark blev et frit land igen, og sådan skal det være.

Der blev sat lys i vinduerne, for at huske befrielsen.

Mange tændte også lys, for at vi igen kan komme fri af Corona.

Det gjorde jeg også selv, selvom jeg faktisk synes, at det er noget helt andet.

Men Ja tak, det vil vi også gerne være fri for.

At tænde et lys.

Kan være et udtryk for glæde.

Glæden over at være fri af mørket.

Eller et lys for at glæden skal blive husket og aldrig blive glemt.

Eller et lys for fred og frihed og lyset, der oplyser mørket.

Men man kan også tænde et lys for håb.

Eller som en bøn.

Denne weekend skulle have været den store konfirmationsweekend.

Frihed - det er sådan et ord for konfirmander.

Tænk at være fri og kunne gøre lige, hvad man selv vil?

Men sådan er det ikke, sådan er det i virkeligheden aldrig.

Der er ingen, der kan gøre lige, hvad de selv vil.

Heller ikke verdens mest magtfulde statsledere, det burde i hvert fald ikke være sådan.

At gøre lige hvad man selv vil, det er hensynsløst, og det er kærlighedsløst.

Det er ondt.

Jesus kalder det, at være syndens træl.

Det er ikke at være fri.

Sandheden er, at der er altid noget, der styrer os.

Vi går, hvor vi går, og gør, hvad vi gør, af en eller anden grund.

Vores handlinger er ikke fuldstændig tilfældige som et lykkehjul eller en enarmet tyveknægt. 

Det ville også være ganske forfærdeligt.

Der er noget over os.

Noget der er mere end os.

Det skulle gerne være det rigtige.

Det skulle gerne være sandheden.

Man kan være fri for noget.

Man kan også være fri til noget.

Jesus siger i virkeligheden, at man først er rigtig fri, når man er bundet.

Bundet af sandhed,

af retfærdighed,

af kærlighed,

af godhed,

af hensynsfuldhed.

Bundet af Gud

Jesus siger det om sig selv: jeg gør intet af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg.

Og om os:

Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.«

At være fri er at være i sandheden.

Det er at være på rette vej i livet.

Det er at være i tro og håb og kærlighed.

Der er vi ikke altid.

Det er det.

Sandheden er også lys, der falder på vores liv og viser os, hvor og hvem vi er.

Derfor tilbyder Jesus os tilgivelse, som vores sande forhold til ham.

Tilgivelse er kærlighed.

Tilgivelse er sandhed, der sætter dig fri.

Det er fred.

Frihed er fred.

Lykkeligst den, som har fred med sig selv, fred med sin Gud og fred med sin næste.

Jeg husker en fortælling, jeg engang har hørt om en fotokonkurrence.

Det handlede om, hvem, der kunne tage det billede, der bedst kunne illustrere, hvad fred er. Det kan man gøre på mange måder, der kom mange billeder ind, og mange billeder af naturen. Billeder af køer, der tygger drøv i engen eller af en hytte i en skov dækket af sne, af solnedgang og et blikstille hav, billeder af svaner mellem vandliljer på en stille ren sø, eller bøgegrene, der spejler sig i vandet, børn, der leger i sandet.

Men det billede, som dommerne valgte, var et billede af et vandfald. En bjergbæk fossede ned over en klippeside, skumsprøjtet stod op fra dybet.

Er det fred?

Ja, det var det, for midt i vandfaldet havde et lille birketræ haget sig fast på klippen, og i træet sad en fugl med hovedet under vingen og sov.

Her midt i larm og uro havde den frihed og fred.

Sådan kan vi også opleve frihed og fred midt i alt, hvad der sker og på trods af det hele.

Det er sandheden.

Sandheden, som er kærlighed og tilgivelse, og at Han er med os alle dage.

Det er som at finde et trygt sted, hvor man kan være fri, fordi man er bundet.

Det er freden inden i.

Derfor tænkte jeg, at det gjorde ikke noget, hvis fuglen på træet vågnede og løftede hovedet fra vingen og fløj gennem verden med sang:

Guds fred!

Gud ske lov!

Amen

Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjern eller nær.

Tak at du holder os i dine hænder, og ingen er uden for din omsorg.

Vi lægger vores frygt og afmagt hos dig.

Tak for livet og kærligheden og for alle medmennesker.

Vær med din hjælp og styrke hos alle, og velsign særligt, de der hjælper andre og arbejder for at bringe os og verden godt igennem Corona-krisen.

Hold din beskærmende hånd over dem og alle mennesker.

Nåde, fred og velsignelse være med alle!

Fadervor,

du som er i himlene!

Helliget vorde dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed!

Amen.

Modtag Herrens velsignelse:

Herren velsigne dig og bevare dig!

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

Amen


Dagens tekst og musik kan også høres på YoutubeKategorier Ukategoriseret