Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sognegård

"De4Sogne"s Sognegård i Bjæverskov

Den 1. januar 2016 blev De4Sogne lagt sammen i et fælles pastorat, Bjæverskov, Lidemark; Gørslev, Vollerslev pastorat. Menighedsrådene er stadig aktive hver for sig.

Tilbage i 1999 begyndte vi i Bjæverskov menighedsråd, at tale om nyt sognehus, men først i 2007 kom der rigtig for alvor gang i planerne, nu var det så blevet til en sognegård vi talte om. En sognegård for "De 4 samarbejdende Sogne.

De 4 sogne syd for motorvejen i den tidligere Skovbo Kommune, Lidemak, Bjæverskov, Vollerslev og Gørslev, havde gennem en årrække haft et tæt samarbejde om den kirkelige betjening i sognene.

Vi måtte erkende, at hver for sig var vore sogne for små til at løfte dels de opgaver, som kirkelige myndigheder pålagde os, og dels de praktiske problemer omkring kordegnekontor, kontor faciliteter til præsterne og ikke mindst konfirmationsforberedelsen for sognets unge.

Men sammen har vi kunnet løfte.

 

De 4 menighedsråd nedsatte derfor et fælles byggeudvalg, der i samarbejde med arlitekt Bent Sørensen fra Haslev og ingeniørfirmaet Langkilde udarbejdede grundlaget for projektet, Bjæverskov sognegård.

Det lå fra starten fast, at sognegården skulle opføres i materialer, der tåler, at mange mennesker bruger huset. Det lå også fast, at bygningen skulle opføres i allergivenlige materialer og udformes på en måde, der i videst muligt omfang sikrede et lavt energiforbrug til varme og ventilation. Derfor er bygningen opvarmet med jordvarme og den naturlige ventilation af mødesalen sikret gennem højtsiddende vinduer i taget. I administrationsdelen af huset er der af hensyn til arbejdsmiljøet lavet mekanisk ventilation.

Sognegården er på 450 m2 og indeholder et administrationsområde med kontor- og møderum samt personalefaciliteter, og et forsamlingsområde med en stor lys sal. der kan deles til to, samt anretterkøkken, garderobe og toiletter.

Byggeriet blev finansieret dels gennem egne midler og dels gennem lån i Roskilde Stift, og med Køge kommunes udstedelse af byggetilladelsen i slutningen af 2009 tog arbejdet fat, og i december 2010 stod huset klart til indflytning.

Søndag den 27. marts 2011, blev så dagen hvor Bjæverskov sognegård blev indviet, det skete ved en festgudstjeneste i Bjæverskov Kirke med efterfølgende buffet og hyggeligt samvær i sognegården, hvor menighederne samtidig fik mulighed for at se det flotte resultat.